خانه     محصولات      رنگ آمیزی الکترو کاتافورز      آزمایشگاه       درباره ما      تماس با                                                                      English    

     

 

   

Type Of Car :  Renault L90

 Wheel Size :    6j 15H2

Center Hole :   60

P.C.D :  100

Bolt Holes :  4

Offset(mm) :  50

 
               

 

 

Type Of Car :  Peugeot 405 

Wheel Size :    5.5 j 14 CH

Center Hole :   65

P.C.D :   108

Bolt Holes :  4

Offset(mm) :  24

 
               

 

  Type Of Car :  Peugeot 206

Wheel Size :    5.5 j 14 CH

Center Hole :   65
P.C.D :  108

Bolt Holes :  4

Offset(mm) :  34

 
               

 

  Type Of Car :  Kia - Rio

Wheel Size :    5 j 13 H2

Center Hole :   54
P.C.D :   100

Bolt Holes :  4

Offset(mm) :  40

 
           

 

  Type Of Car :  Kia - Pride

Wheel Size :    4.5 j 13 H2

Center Hole :   59.5
P.C.D :   114.3

Bolt Holes :  4

Offset(mm) :  40

 
               
                                                                                 Designed by Ar machine Co.